Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 37
Số lượt truy cập: 15961533

BCH Công Đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Nhiệm kỳ 2012 - 2017

1. Đ/c Nguyễn Thị Hằng
   Chủ tịch Công đoàn  
   
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    Phó Chủ tịch Công đoàn  
 

    

 3. Đ/c Nguyễn Tuấn Hải
  
Ủy viên Ban chấp hành
Trưởng Ban kiểm tra
 
   
 4. Đ/c Dương Thị Mỹ Thu
 
Ủy viên Ban chấp hành
Phụ trách Tổ chức
 
   
5. Đ/c Nguyễn Huy Viễn
  Ủy viên Ban chấp hành

 
6. Đ/c Nguyễn Phúc Bảo
  Ủy viên Ban chấp hành
  
 

 

7. Đ/c Phạm Thị Bích Hằng
  Ủy viên Ban chấp hành
Phụ trách phong trào
   


Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp