Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 64
Số lượt truy cập: 15929792

Nhân sự cơ sở Cần Thơ

1. Ban Giám đốc:

  Giám Đốc - Phụ trách chung
Kiêm phụ trách Đào tạo
TS. Nguyễn Minh Tiến
   
  Phó Giám đốc - Phụ trách Hành chính:
Nguyễn Duy Tứ
   
  Phó Giám đốc - Phụ trách giáo viên:
ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh
   
2. Bộ phận Quản lý đào tạo:
     - TS. Nguyễn Minh Tiến
- CN Nguyễn Văn Cảnh
- CN Nguyễn Thị Hải Lý
     - CN Đào Thị Minh Tâm
- CN Nguyễn Xuân Tám
3. Bộ phận hành chính:
      - Nguyễn Văn Đào
- Nguyễn Duy Tứ
      - Nguyễn Thị Lương 
- Lê Chấn Lực
- Nguyễn Văn Năm      
- Phạm Minh Khối
      - Nguyễn Minh Hùng
      - Đặng Văn Quân
      - Nguyễn Thị Tám
      - Đặng Anh Thư
      - Đặng Văn Yến

4. Bộ phận Giáo viên

- ThS. Phan Ngọc Châu
      - ThS. Đặng Kim Quốc Hùng
      - ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

- CN Nguyễn Thị Huệ
- CN. Hoàng Thị Song Lam
      - CN. Nguyễn Thị Hồng Như
- CN. Nguyễn Cẩm Nhiêm
- CN Nguyễn Thị Quế 
- ThS. Võ Thị Ngọc Quyên

- ThS. Hồ Hoàng Phong
- CN. Trịnh Thị Tâm
- TS. Nguyễn Minh Tiến
- CN Phạm Phú Thịnh
- ThS. Nguyễn Thị Uyên Thúy
- CN. Cao Thanh Thùy
- CN. Vũ Xuân Tú
- ThS. Trương Thị Huyền Trang
- CN Nguyễn Thị Hoàng Yến
- ThS. Nhâm Thị Bé Vinh

Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp