Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 37
Số lượt truy cập: 15961537

Giới thiệu sách mới

Biên soạn:   TS. Phạm Châu Thành,  TS. Phạm Xuân Thành
 
Xuất bản lần thứ  nhất, số lượng 1.000 cuốn tại Công ty Cổ phần in Khánh Hội, QĐXB số 399-158/XB-QLXB cục xuất bản cấp ngày 11/4/2003, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2004
    
Giáo trình môn học Kế toán quản trị chi phí dành cho ngành kế toán của các trường Đại học, Cao đẳng kinh tế gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Những vấn đề chung về Kế toán quản trị chi phí; Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị; Phân tích biến động chi phí sản xuất; Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - Khối lượng và lợi nhuận; Thông tin thích hợp của kế toán quản trị cho việc ra quyết định sản xuất kinh doanh; Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp thương mại 

Tác giả:  TS. Phạm Châu Thành

Xuất bản lần thứ  nhất, số lượng 1.000 cuốn tại Công ty Cổ phần in Khánh Hội, QĐXB số 910-110/XB-QLXB cục xuất bản cấp ngày 01/7/2004, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2004        

Sách Phân tích Hoạt động kinh doanh  thể hiện các nội dung chủ yếu sau đây: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích hoạt động lưu chuyển hàng hóa; Phân tích tài sản cố định; Phân tích chi phí kinh doanh; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích lợi nhuận; Phân tích mối quan hệ chi phí - doanh thu - lợi nhuận 

TS. Phạm Châu Thành (Chủ biên)
Th.sĩ Bùi Xuân Tràng, TS. Phạm Xuân Thành, Th.sĩ Nguyễn Văn Tỳ, Th.sĩ Đặng Thị Thanh Hương, CN. Hồ Xuân Quang

Xuất bản lần thứ  nhất, số lượng 1.000 cuốn tại Xí  nghiệp in Fahasa, QĐXB số 71-06/CXB/70-07/THTPHCM ngày 23/1/2006, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2006     

Giáo trình Nguyên lý Kế toán thể hiện các nội dung chủ yếu sau: Một số vấn đề chung về Kế toán; Tổng hợp và cân đối kế toán; Tài khoản kế toán; Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động hành chính sự nghiệp; Sổ kế toán, phương pháp ghi sổ và hình thức kế toán 

Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp