Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 36
Số lượt truy cập: 15961553

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp Thương mại - Bậc Trung cấp

 

STT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

I

Môn học chung

465 tiết

1

Chính trị

90 tiết

2

Tin học

60 tiết

3

Ngoại ngữ

150 tiết

4

Giáo dục pháp luật

30 tiết

5

Thể dục thể thao

60 tiết

6

Giáo dục quốc phòng

75 tiết

II

Môn cơ sở và chuyên môn

1050 tiết

1

Kinh tế chính trị

60 tiết

2

Kinh tế thương mại

150 tiết
(thi tốt nghiệp)

3

Thống kê thương mại

75 tiết

4

Luật áp dụng trong kinh doanh thương mại

45 tiết

5

Soạn thảo văn bản

30 tiết

6

Quản trị chất lượng hàng hóa

90 tiết

7

Tâm lý học quản trị

45 tiết

8

Tài chính doanh nghiệp thương mại

75 tiết

9

Kế toán thương mại

90 tiết

10

Marketing căn bản

45 tiết

11

Quản trị doanh nghiệp thương mại

315 tiết
(thi tốt nghiệp)

III

Thực tập

26 tuần

 

Trong đó: Thực tập tốt nghiệp

13 tuần

IV

Thi

10 tuần

 

 Trong đó:

- Thi học kỳ
- Thi tốt nghiệp:
 * Lý thuyết tổng hợp:
  + Kinh tế Thương mại
  + Quản trị DNTM
 * Thực hành nghề nghiệp:
  + Quản trị DNTM

 

05 tuần

05 tuần

V

Nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ Tết

13 tuần

VI

Lao động công ích

02 tuần

VII

Dự phòng

03 tuần

In
Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp