Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 33
Số lượt truy cập: 15961544

Chương trình đào tạo chuyên ngành Nghiệp vụ Kinh doanh thương mại - Bậc Trung cấp

 

STT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

I

Môn học chung

465 tiết

1

Chính trị

90 tiết

2

Tin học

60 tiết

3

Ngoại ngữ

150 tiết

4

Giáo dục pháp luật

30 tiết

5

Thể dục thể thao

60 tiết

6

Giáo dục quốc phòng

75 tiết

II

Môn cơ sở và chuyên môn

1050 tiết

1

Kinh tế chính trị

60 tiết

2

Marketing thương mại

  75 tiết

3

Quản trị chất lượng hàng hóa

150 tiết

4

Kế toán thương mại

90 tiết

5

Kinh tế thương mại

150 tiết

6

Thống kê thương mại

60 tiết

7

Tài chính thương mại

60 tiết

8

Soạn thảo văn bản

30 tiết

9

Anh văn giao tiếp trong thương mại

60 tiết

10

Luật thương mại

45 tiết

11

Tâm lý khách hàng

45 tiết

12

Nghiệp vụ kinh doanh thương mại

210 tiết

III

Thực tập

26 tuần

 

Trong đó: Thực tập tốt nghiệp

13 tuần

IV

Thi

10 tuần

 

 Trong đó:

- Thi học kỳ
- Thi tốt nghiệp:
 * Lý thuyết tổng hợp:
  + Kinh tế Thương mại
  + Quản trị chất lượng hàng hóa
 * Thực hành nghề nghiệp:
  + Nghiệp vụ KDTM

 

05 tuần

05 tuần

V

Nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ Tết

13 tuần

VI

Lao động công ích

02 tuần

VII

Dự phòng

03 tuần

In
Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp