Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 36
Số lượt truy cập: 15961552

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin quản lý - Bậc Cao đẳng

Tên chương trình: TIN HỌC QUẢN LÝ

Trình độ đào tạo : CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo    : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

 

(Ban hành tại Quyết định số: 506/QĐ-CKĐ ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

 

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cao đẳng ngành Hệ thống thông tin quản lý chuyên sâu Tin học quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, các nghiệp vụ về hệ thống thông tin quản lý, thành thạo các kỹ năng về lập trình, phân tích hệ thống thông tin quản lý, có khả năng tham gia vào xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm công việc của lập trình viên, phân tích viên hệ thống quản lý ở các doanh nghiệp thuộc tất các thành phần kinh tế.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (tối đa không quá 5 năm)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh và các học phần kiến thức và kỹ năng hội nhập).

4. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

6. Thang điểm: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

7. Nội dung chương trình:

7.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

7.1.1

Kiến thức giáo dục đại cương (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

24

7.1.1.1

Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

7.1.1.2

Ngoại ngữ

6

 

Anh văn 1

3

 

Anh văn 2

3

7.1.1.3

Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường

8

 

Toán cao cấp

3

 

Toán kinh tế

3

 

Tin học đại cương

2

7.1.1.4

Giáo dục thể chất

2

 

Giáo dục thể chất

2

7.1.1.5

Giáo dục quốc phòng

8

 

Giáo dục quốc phòng-An ninh

8

7.1.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

66

7.1.2.1

Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)

16

 

Kinh tế vi mô

3

 

Pháp luật kinh tế

2

 

Nguyên lý kế toán

2

 

Quản trị học

2

 

Toán rời rạc

2

 

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

3

 

Hệ thống thông tin quản lý

2

7.1.2.2

Kiến thức ngành chính

30

7.1.2.2.1

Kiến thức chung của ngành chính

10

 

Cơ sở lập trình

2

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

 

Cơ sở dữ liệu

2

 

Mạng máy tính và truyền thông

2

 

Phát triển hệ thống thông tin

2

7.1.2.2.2

Kiến thức chuyên sâu của ngành chính

20

 

Bắt buộc:

16

 

Tin học Văn phòng 1 (Excel, Powerpoint)

2

 

Tin học Văn phòng 2 (Acess)

2

 

Lập trình căn bản (C++)

2

 

Lập trình nâng cao (Visual.net)

3

 

Phân tích thiết kế hệ thống

2

 

Anh văn chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

3

 

Thực hành tổng hợp Tin học quản lý

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 2 trong 4 học phần)

4

 

Phần mềm đồ họa 1 (Corel Draw)

2

 

Phần mềm đồ họa 2 (Photoshop)

2

 

Phân tích thiết kế hệ thống với UML

2

 

An ninh mạng máy tính và an toàn dữ liệu

2

7.1.2.3

Kiến thức bổ trợ

12

 

Bắt buộc:

6

 

Lý thuyết thông tin

2

 

Lập trình hướng đối tượng

2

 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 3 trong 8 học phần)

6

 

Luật trong CNTT và truyền thông

2

 

Công nghệ phần mềm

2

 

Quản trị nguồn nhân lực

2

 

Thiết bị viễn thông hiện đại

2

 

Tin học kế toán

2

 

Thống kê kinh doanh

2

 

Phân tích thống kê bằng máy tính

2

 

Lập trình ứng dụng web

2

7.2.4

Thực tập cuối khóa

4

 

Thực tập cuối khóa Tin học quản lý

4

7.2.5

Khóa luận tốt nghiệp

4

7.2.5.1

Khóa luận tốt nghiệp Tin học quản lý

4

7.2.5.2

Học phần học bổ sung (Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải học bổ sung 2 học phần sau)

4

 

 - Tiếng Anh tổng hợp, trình độ TOEIC 450

2

 

 - Thương mại điện tử

2

7.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phương pháp học tập hiệu quả

1

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

1

3

Kỹ năng làm việc nhóm

2

4

Kỹ năng thuyết trình, trình bày

1

5

Soạn thảo văn bản

1

6

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

1

7

Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm

1

8

Kỹ năng khởi nghiệp

2

9

Quản trị mạng

2

10

Thiết kế website

2

11

Tiếng Anh giao tiếp 1

4

12

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

Tổng số

20

* Ghi chú: Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập là các học phần ngoại khóa.

 
 
 
 
 
 
 
 
In
Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp