Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 35
Số lượt truy cập: 15961540

Nhân sự Khoa Quản trị Kinh doanh


1. Lãnh đạo Khoa:

    Trưởng Khoa:
TS. Phạm Xuân Thu
 
       
       
    Phó trưởng Khoa:
ThS. Nguyễn Hùng Sơn
 
       

2. Bộ môn Trực thuộc Khoa:

2.2.1. Bộ môn Kinh Tế Thương Mại:

- Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Bình                

- Phó Trưởng Bộ môn:        

- Giáo viên:  

+ ThS. Nguyễn Văn Dĩnh

+ ThS. Nguyễn Văn Điệp

+ ThS. Bùi Xuân Nam

+ ThS. Nguyễn Hoàng Phước

+ CN.  Nguyễn Thị Vân Anh

2.2.2. Bộ môn Luật:

- Trưởng Bộ môn:  

- Phó Trưởng Bộ môn:        

- Giáo viên:  

+ ThS. Mai Xuân Minh

2.2.3. Bộ môn Nghiệp Vụ Kinh Doanh Thương Mại:

- Trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Hùng Sơn

- Phó Trưởng Bộ môn: 

- Giáo viên:  

+ ThS. Trần Quang Cảnh

+ CN. Nguyễn Đào Dũng
+ ThS. Lê Duy Khang
+ ThS. Hoàng Vĩnh Phúc

+ CN. Võ Phúc

+ ThS. Võ Thị Trúc Phương
+ ThS. Nguyễn Nho Minh Quang
+ ThS. Đào Thị Quý
+ CN. Dương Khánh Dạ Quỳnh

+ ThS. Trần Mai Thảo
+ ThS. Trần Văn Tuyến
+ CN.   Ngô Thọ Thiện

+ ThS. Hầu Võ Thái Nguyên

+ CN. Trần Thị Minh Nhân

2.2.4. Bộ môn Quản trị Chất Lượng Hàng hóa

- Trưởng Bộ môn: ThS. Phan Thị Thanh Hằng      

- Giáo viên:  

+ ThS. Vương Hoàng Linh Khôi

+ ThS. Bùi Thị Sáu
+ CN. Lê Cát Vi    

2.2.5. Bộ môn Marketing:

- Trưởng Bộ môn:   ThS. Nguyễn Uyên Chi      

- Giáo viên:

+ ThS. Đoàn Thị Thanh Hằng
+ CN. Trương Thị Hóa
+ ThS. Phạm Anh Thư

3. Bộ phận văn phòng Khoa, phụ trách công tác giáo vụ (ĐT: 39904899):

+ CN. Bùi Thị Tuyết Mai

+ CN. Đỗ Đình Qúi

+ CN. Nguyễn Xuân Mạnh

+ Nguyễn Văn Tuyến

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp