Kế hoạch thực tập cuối khoá, viết khoá luận và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy khoá 18Chi tiết kế hoạch xem TẠI ĐÂY